Pro státní organizace

Státním organizacím prodáváme zboží na fakturu se splatností.

Týká se to například těchto státních institucí:

 • Armády ČR
 • Policie ČR
 • Státních škol
 • Státních vysokých škol a univerzit
 • Výzkumných úřadů
 • Vědeckých výzkumných ústavů
 • Akademie věd
 • Ministerstev
 • Obecních a městských úřadů
 • Bezpečnostní informační služby
 • Centra pro regionální rozvoj ČR
 • České centrály cestovního ruchu - CzechTourism
 • České geologické služby
 • Českého statistického úřadu
 • Českého telekomunikačního úřadu
 • Českého úřadu zeměměřičkého a katastrálního
 • Pozemkového fondu České republiky
 • Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • Úřadu průmyslového vlastnictví
 • České dráhy
 • SŽDC

Rádi pro Vás připravíme cenovou nabídku.
Kontaktujte nás prosím na
E-mail: velkoobchod@conrad.cz
Telefon: 226 224 254